Domov, obytnost, místo, atmosféra.  DOMA

Co o nás říkají klienti:

Naše městská část navázala spolupráci s projetanty ze studia DOMA architekti na základě výsledku architektonické soutěže o návrh „Revitalizace vstupního prostoru budovy ZŠ Jasanová 2 a přilehlé prostranství“.  Projektová dokumentace byla předána včas a v pořádku. Při realizaci samotné stavby došlo k běžným vícepracím. Pan architekt Ščudla byl velice ochotný při řešení drobností opomenutých v PD, které řešil promptně. Výsledek celé akce má mezi obyvateli velmi příznivý ohlas. Celkově jsme byli se spoluprací velice spokojeni.

Ivana Fajnorová
starostka MČ Brno - Jundrov


Další reference

Energeticky pasivní dům, Žloukovice, projekt 2010, realizace 2011-14


Pomůžeme vám vytvořit smysluplnou realitu. Architektura je vše kolem nás.

Podstatou atelieru je kompletní nabídka služeb architekta: projekce, konzultační a inženýrská činnost. Zabýváme se projekty novostaveb, rekonstrukcemi, interierem, úpravami veřejného parteru i praktickým řešením větších urbanistických celků. Zpracováváme i drobné stavební úpravy částí stávajících staveb včetně venkovních úprav.

Snažíme se o kultivovaný architektonický design, který je výslednicí kontextu, osobnosti klienta a ekonomie stavby. Používáme materiály s přihlédnutím k jejich ekologické šetrnosti a zdravotní nezávadnosti. Zabýváme se navrhováním energeticky pasivních domů (EPD) s modelací v programu PHPP 2007.

Věnujeme se i využití netradičních přírodních materiálů (např. slámy). V současnosti jsme projektovými partnery firmy Ecococon a tomuto tématu se věnujeme i v rámci výzkumu na FA ČVUT.