Domov, obytnost, místo, atmosféra.  DOMA

Co o nás říkají klienti:

Naše městská část navázala spolupráci s projetanty ze studia DOMA architekti na základě výsledku architektonické soutěže o návrh „Revitalizace vstupního prostoru budovy ZŠ Jasanová 2 a přilehlé prostranství“.  Projektová dokumentace byla předána včas a v pořádku. Při realizaci samotné stavby došlo k běžným vícepracím. Pan architekt Ščudla byl velice ochotný při řešení drobností opomenutých v PD, které řešil promptně. Výsledek celé akce má mezi obyvateli velmi příznivý ohlas. Celkově jsme byli se spoluprací velice spokojeni.

Ivana Fajnorová
starostka MČ Brno - Jundrov


Další reference

Rodinný dům ze slaměných panelů Ecococon, projekt 2014, aktuálně ve výstavbě


Pomůžeme vám vytvořit smysluplnou realitu. Architektura je vše kolem nás.

Podstatou atelieru je kompletní nabídka služeb architekta: projekce, konzultační a inženýrská činnost. Zabýváme se projekty novostaveb, rekonstrukcemi, interierem, úpravami veřejného parteru i praktickým řešením větších urbanistických celků. Zpracováváme i drobné stavební úpravy částí stávajících staveb včetně venkovních úprav.

Snažíme se o kultivovaný architektonický design, který je výslednicí kontextu, osobnosti klienta a ekonomie stavby. Používáme materiály s přihlédnutím k jejich ekologické šetrnosti a zdravotní nezávadnosti. Zabýváme se navrhováním energeticky pasivních domů (EPD) s modelací v programu PHPP 2007.

Věnujeme se i využití netradičních přírodních materiálů (např. slámy). V současnosti jsme projektovými partnery firmy Ecococon a tomuto tématu se věnujeme i v rámci výzkumu na FA ČVUT.