Domov, obytnost, místo, atmosféra.  DOMA

Co o nás říkají klienti:

"Byla to hezká spolupráce založená na vzájemném respektu a schopnosti naslouchat, která vedla ke zdařilému výsledku. Nenapadá nás žádná zásadní věc, kterou bychom chtěli změnit. Vyrostl dům, který předčil naše očekávání."

Jiří a Radka
EPD Žloukovice


Další reference

Rodinný dům ze slaměných panelů Ecococon, projekt 2014, aktuálně ve výstavbě


Pomůžeme vám vytvořit smysluplnou realitu. Architektura je vše kolem nás.

Podstatou atelieru je kompletní nabídka služeb architekta: projekce, konzultační a inženýrská činnost. Zabýváme se projekty novostaveb, rekonstrukcemi, interierem, úpravami veřejného parteru i praktickým řešením větších urbanistických celků. Zpracováváme i drobné stavební úpravy částí stávajících staveb včetně venkovních úprav.

Snažíme se o kultivovaný architektonický design, který je výslednicí kontextu, osobnosti klienta a ekonomie stavby. Používáme materiály s přihlédnutím k jejich ekologické šetrnosti a zdravotní nezávadnosti. Zabýváme se navrhováním energeticky pasivních domů (EPD) s modelací v programu PHPP 2007.

Věnujeme se i využití netradičních přírodních materiálů (např. slámy). V současnosti jsme projektovými partnery firmy Ecococon a tomuto tématu se věnujeme i v rámci výzkumu na FA ČVUT.