Náměstí T. G. M., Tábor

(studie 2012)

Jedná se o návrh do architektonicko-urbanistické soutěže Náměstí T. G. M. v Táboře, která probíhala v roce 2012.

Náměstí T. G. M. v Táboře je uzlovým bodem na hlavní městské ose, což je spojnice vlakového nádraží a historického centra. Dominantou náměstí je budova střední zemědělské školy.

Hlavní nedostatky spatřujeme v těchto bodech: dožilý asfaltový povrch, vysoký podíl nezpevněných ploch, přítomnost keřů, mnoho druhů stromů a jejich neuspořádanost, chybějící jednotná koncepce řešení náměstí.

Návrh počítá s redukcí nezpevněných ploch a jejich mírným vyvýšením nad plochu náměstí. Tyto vyvýšené záhony jasně ohraničí hlavní plochu s charakteristickým vzorem dlažby. V této ploše je ponechána socha rudoarmějce a nově umístěna kašna s pergolou, čímž dochází k vyvážení kompozice.

I v ponechaných nezpevněných plochách je vhodné odstranit všechny keře a většinu stromů a následně vysadit stromy nové.

Řešení používá trvanlivé materiály - ať už jde o kamenné dlažby, obruby záhonů, kamennou kašnu nebo betonovou konstrukci pergoly. Lavičky budou dřevěné z masivnějších profilů.Máte také zájem o podobný projekt?

Poptejte nás!

Všechny projekty