Úpravy rodinného domu, Šebíř

(projekt 2013)

Původní rodinný dům pochází ze začátku 20. století. Na něj kolmo navazuje bývalý hospodářský objekt. V druhé polovině 20. století byl dům doplněn o přízemní přístavbu.

Dům se v současnosti potýká s výraznou vlhkostí nosných zdí a lokálním zatékáním z pultové střechy novodobé přístavby.

Projekt se snaží s co nejmenšími náklady rehabilitovat kvalitní části stavby. Důraz je kladen na odstranění vlhkosti v masivních konstrukcích a na rozumnou míru celkového zateplení domu. Spolu se sanací vlhkosti bude v mezích možností sníženo i pronikání půdního radonu do obytných místností. Stavební úpravy budou navrženy tradičními postupy tak, aby byl celek difúzně otevřený.

Novodobá přístavba bude od starého domu odlišena rozdílným řešením fasády. Zatímco starý objekt opatřen omítkou, přístavba bude pokryta svislým dřevěným obkladem. Jihovýchodní roh přístavby bude zakulacen. Střecha přístavby bude zbavena atiky a obohacena přesahy. Tím dojde k jasnému odlišení starší a novější části domu.


Máte také zájem o podobný projekt?

Poptejte nás!

Všechny projekty