Obnova lesoparku V Zátiší, Vodňany

(Návrh ze II. kola architektonické soutěže 2014)

K obnově zpustlého lesoparku není potřeba mnoho: posílit vznikající centrum u křižovatky, zpříjemnit vstupy do území, pozvat ctitele značených cest KČT, pojmenovat místa a dát jim příběh, udržovat vyšlapané pěšiny a nové cesty, podpořit občanské aktivity, navrátit výhledy do okolí, umožnit lidem vnímat krajinu všemi smysly. Lesopark vnímáme jako jako přirozenou součást krajiny Vodňan která tak získává klasickou celistvost. Zalesněné svahy nad skalnatými útesy jsou zvláštním protikladem otevřené roviny s vodními plochami, patří městu a jeho obyvatelům.

Spolupráce: Ing. Alena Burešová, Ing. Michaela Suchoňová, Ing. arch. Radek Talaš


před ...


po ...


před ...


po ...


před ...


po ...


před ...


po ...


před ...


po ...


před ...


po ...


před ...


po ...


Máte také zájem o podobný projekt?

Poptejte nás!

Všechny projekty